Logo nipponnotsubo
ad head
ประวัติ บริษัท แปลภาพรวมธุรกิจ นโยบายของการแปล ASEAN ราคาของการแปล ราคาของการDTP
thai
japanese

บริการงานแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์กรุงเทพฯศูนย์กลางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทของเรามีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทแปลภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหุ้นส่วนกับนักแปลส่วนบุคคล ในฐานะที่กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของไทย ภาษาที่เป็นเป้าหมายในปัจจุบันก็ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาฟิลิปปินส์ และ ภาษาอังกฤษ

นักแปลที่ร่วมงานกับพวกเราก็คือ นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆและนักแปลที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาชีพหลักของเขาก็คืออาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นและผู้ประสานงานหลักของบริษัทญี่ปุ่นในแต่ละท้องที่ งานที่เกี่ยวกับงานแปลเฉพาะด้าน เช่น งานแปลเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือกฎหมายจะให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะเป็นผู้รับผิดชอบงาน


ความสำคัญของภาษาแม่

ข้อดีของการมอบหมายงานให้กับบริษัทแปลและนักแปลมีอยู่ 2 ข้อ ข้อ 1 คือ “ ความสำคัญของภาษาแม่ ” ที่บริษัทแปลในประเทศญี่ปุ่น จะมีในกรณีที่ขอความช่วยเหลือจากนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือไม่ก็นักเรียนโรงเรียนเฉพาะทาง เพราะนั่นเป็นการสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ง่ายๆ ชาวต่างชาติที่มีความสามารถในภาษาญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นที่มีความสามารถในภาษาต่างประเทศสำหรับบริษัทแปลแล้วถือว่ามีความน่าเชื่อถือ

อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้จำกัดแค่นักแปลที่สอบผ่านวัดระดับความสามารถทางภาษาระดับ 1 เท่านั้น ในบรรดาเจ้าของภาษาที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้เขาใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี แต่ก็ยังพบเห็นคนที่มีข้อบกพร่องใน “ ภาษาแม่ ” อยู่บ่อยๆเช่นกัน อีกนัยหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นที่มีความสามารถในภาษาถิ่นใช้ภาษาถิ่นได้ไม่เหมาะสมหรือมีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนานแต่อย่างใด แต่ก็ยังมีคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการอ่านและทักษะการเขียนอยู่

เช่น เวลาที่ได้รับมอบหมายให้แก้ไขงานแปลบางส่วน โดยให้แก้ไขรายงานที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเวียดนาม หลังจากที่นักแปลบริษัทเราได้อ่านงานแปลก็จะพบว่าหนึ่งในสามจุดที่ผิดมากก็คือ พิมพ์ผิดและมีจุดที่แปลผิดอยู่มาก พิมพ์ชื่อสถานที่ผิด และหนึ่งในสามส่วนก็คือผิดน้อย การคาดหวังนักแปลในบริษัทของเรา การแปลงานดูเหมือนว่าเจ้าของภาษาสามคนต้องแบ่งหน้าที่กัน นั่นเป็นเรื่องทำเป็นประจำ แต่การพิสูจน์ตัวอักษรโดยรวมๆแล้วก็เป็นไปอย่างผ่านๆ และในส่วนที่เต็มไปด้วยข้อที่ผิดก็คือ เวลาที่ให้นักเรียนที่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นทำก็มักจะเกิดปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยๆ เจ้าของภาษาที่เคยอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะสามารถพูดคุยได้เก่งเลยทำให้คนญี่ปุ่นที่จะขอความช่วยเหลือให้ความไว้วางใจ แต่ถ้าภาษาแม่ยังอ่อนอยู่ก็จะส่งผลให้แปลงานไม่สำเร็จ และดูเหมือนว่าใครๆก็ไม่ให้ความสนใจตรวจสอบงานแปล เลยทำให้งานแปลเต็มไปด้วยข้อผิดที่ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น


ความรู้ไหวพริบคือสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน

แม้แต่นักแปลญี่ปุ่นก็มีระดับความสามารถที่หลากหลาย เช่น มีกรณีที่ให้คนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงแรมท้องถิ่นแห่งหนึ่งแปลงานในบริษัทของเราโดยแปลภาษาเขมรแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ในปัจจุบันนี้มีคนญี่ปุ่นที่เคยใช้ชีวิตในท้องถิ่นและคนญี่ปุ่นที่พูดคุยภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจำวันได้เพิ่มมากขึ้น ในบทสนทานาในชีวิตประจำวัน การมีความมั่นใจในตัวเองก็ทำให้การสนทนาประสบความสำเร็จได้ถึงแม้จะมีจุดที่แก้ไขไม่ได้หรือจุดที่ฟังไม่เข้าใจก็ตาม

เนื่องจากบริษัทแปลของเราไม่สามารถหานักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาเขมรได้ ทางบริษัทก็เลยขอความช่วยเหลือจากคนญี่ปุ่นที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศกัมพูชาและมีความสามารถมาแปลงานจากภาษาเขมรเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่เมื่อนักแปลเจ้าของภาษาในบริษัทเราได้ตรวจสอบ ก็พบว่างานแปลที่ผิดอยู่บ้าง

การแปลคืองานของครูภาษาต่างประเทศผู้มีผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำภาษามาใช้ ไม่ใช่แค่ครูโรงเรียนเฉพาะทางยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้ที่กลายเป็นเป็นนักแปลชั้นเยี่ยม เงื่อนไขของนักแปลระดับ 1 ก็คือ ต้องมีความสามารถในภาษาต่างประเทศและต้องใช้ “ ภาษาแม่ ” ได้ดี และในฐานะนักแปลก็ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอต้องรู้อย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นนักธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ คนที่มีใจรักงานบริการ ให้ความใส่ใจกับปัญหาข้อสงสัยของลูกค้าและเป็นคนที่รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด นักแปลในลักษณะนี้หลังจากที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศ แล้วกลับคืนสู่ประเทศของตนก็มักจะได้รับงานแปลอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนช่วงหลังๆนี้นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นมีเพิ่มมากขึ้น แม้แต่ในต่างท้องถิ่นก็มีนักแปลที่สร้างผลงานได้ การร่วมมือของนักแปลในบริษัทแม้แต่ในท้องถิ่นก็มีนักแปลเป็นผู้ประเมินตรวจสอบภาษาถิ่นให้ถูกต้อง อักษรที่พิมพ์ผิดรวมถึงข้อผิดเล็กๆน้อย


การสนับสนุนค่าใช้จ่ายท้องถิ่น

ข้อดีอีกหนึ่งข้อของการมอบหมายงานให้นักแปลท้องถิ่นก็คือ นักแปลเจ้าของภาษาที่อาศัยในญี่ปุ่น การให้ค่าแปลในราคาค่อนข้างสูงแก่นักแปลเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเขาต้องแข่งขันกับค่าครองชีพในญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ในอีกแง่หนึ่ง ถ้ามอบหมายให้นักแปลเจ้าของภาษาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นละก็ แน่นอนว่าราคาจะต่ำกว่าหนึ่งส่วนของประเทศญี่ปุ่น ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทของเรามีการบริหารงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีค่าครองชีพต่ำเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นเลยทำให้บริษัทเราสามารถจัดค่าครองชีพของบริษัทแปลในท้องถิ่นและนักแปลได้อย่างลงตัวและสามารถให้ค่าตอบแทนได้ในระดับสากล

หากท่านต้องการแปลภาษาต่างๆเป็นภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่านสามารถมาใช้บริการบริษัทของเราได้ บริษัทของเราให้บริการงานแปลภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบครบวงจรสามารถติดต่อได้ง่ายๆและเริ่มงานได้ทันที แน่นอนว่าพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่ บริการด้วยราคาเป็นกันเอง

ประวัติ บริษัท แปลภาพรวมธุรกิจ นโยบายของการแปล ASEAN ราคาของการแปล ราคาของการDTP

バンコク

ジャカルタ

ハノイ

ホーチミン

プノンペン


Copyright © 2011 Nipponnotsubo Co.,Ltd. All Right Reserved.