Logo nipponnotsubo
ad head
header
หน้าแรก ความบันเทิง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สังคม เทคโนโลยี แฟชั่น ธุรกิจ

ท่องเที่ยวในคันไซ


คันไซ

ภูมิภาคคิงคิหรือที่เรียกกันว่า “คันไซ” ตั้งอยู่บนเกาะฮนชู ทางภาคกลางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น อยู่ติดกับทะเลญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ เกียวโต โอซาก้า เฮียวโกะ นาระ ชิงะ วากายามะ และมิเอะ เป็นภูมิภาคที่มีความเจริญมาช้านานแล้ว พร้อมทั้งยังมีความสวยงามทางด้านธรรมชาติ มีภูเขา ป่า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นที่แสวงบุญของนักแสวงบุญในญี่ปุ่น นั่นก็คือที่โคยะซัง ในจังหวัดวะกะยามะ โคยะซังเป็นภูเขาที่มีธรรมชาติอันงดงาม เงียบสงบเหมาะแก่การทำสมาธิและสูดอากาศที่บริสุทธ์ คันไซยังเป็นทั้งแหล่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และยังเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่า นั่นก็คือ เกียวโต ในสมัยเมจิ ( 1869-1912) ในเรื่องของอาหารที่ขึ้นชื่อนั้น ได้แก่ ปลาคาสึโอะ คอมบุ น้ำซุป

วัดโฮริวจสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคคันไซ เช่น วัดโฮริวจิ ในเมืองอิกะรุงะ จังหวัดนารา เป็นวัดพุทธที่มีอาคารไม้หลายหลังที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกและยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2536 วัดโฮริวจิได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในนามว่า "วัดโฮริวจิและสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาใกล้เคียง" และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกย่องให้เป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น

จังหวัดนารา ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนะระเป็นที่ราบสลับหุบเขา มีเพียงที่สามารถใช้ทำประโยชน์ได้เพียง 851 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 23 นับว่าน้อยที่สุดในเขตการปกครองของญี่ปุ่นในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เมื่อ 1300ปีที่แล้ว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเช่น วัดโฮริวจิวัดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และพระพุทธรูปไดบุสสึที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ มีความสูง ถึง 15 เมตรประดิษฐานใน วิหารไม้ ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกด้วย วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่สำคัญอื่นๆอีก 7 แห่งในเมืองนารา

วัดคินคะคุจิจังหวัดเกียวโต เป็นที่เมืองหลวงเก่าก่อนที่จะย้ายมาที่เมืองโตเกียวเมื่อ 1200 ปีก่อน ในเมืองเคียวโตะมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ เช่น วัดคิงกะกุจิ ถูกสร้างเมื่อปี พศ 1940 เป็นวัดที่ถูกสร้างโดยอาชิคางะ โยะชิมิสึ ซึ่งเป็นโชกุนแห่งรัฐบาลมุโระมะจิ วัดคิงกะกุนี้สร้างจากทอง ปัจจุบันนี้ มีผู้มาเยี่ยมชมมากมาย และยังมีอะมะโนะฮะชิดะเตะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นซึ่งมีความสวยงาม และมีย่านเก่าแก่ที่เรียกกันว่า ย่านกิอน ที่เป็นที่รู้จักกัน เป็นย่านเริงรมย์หรือถิ่นเกอิชาของเกียวโต ในเกียวโตเรียกเกอิชาว่า "ไมโกะ หรือ เกโกะ" สมัยโบราณคำว่าเกอิชาในเมืองเกียวโตหมายถึงผู้ให้ความบันเทิงซึ่งเป็นชายแต่แต่งกาย เป็นหญิง แต่ในเมืองโตเกียวและโอซาก้าคำนี้หมายถึงผู้ให้ความบันเทิงที่เป็นหญิง ไมโกะเป็นเด็กรุ่นสาวอายุราว 16 ปี ตรงเอวรัดผ้าแถบยาวเรียก โอบิ อันเป็นลักษณะเฉพาะ พออายุได้ 21 ปีก็ขยับฐานะไปเป็นเกโกะ แต่งชุดกิโมโนประดับประดาเต็มที่

ปราสาทฮิเมจิปราสาทฮิเมจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงคราม และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีงดงามที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นปราสาทที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า ปราสาทนกกระสาขาว ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง ในปัจจุบันปราสาทฮิเมจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก

ชินไซบาชิส่วนอีกเมืองหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันมากในภูมิภาคนี้ก็คือ จังหวัดโอซาก้า ตั้งอยู่ริมทะเล ฝั่งทะเลญี่ปุ่นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูเข้าออกสู่โลกภายนอกแห่งแรกของญี่ปุ่นก็ว่าได้ เป็นครัวของประเทศและปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นประตู มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและขึ้นชื่อ เช่น Universal Japan ศาลเจ้าจำนวนมากมายที่เป็นที่ดึงดูดใจชาวต่างชาติ และ ชินไซบาชิ ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโอซาก้า ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญี่ปุ่นนั้นเอง

Kobe Fashion Museumเมืองโกเบ คือที่ที่เกิดวัฒนธรรมต่างชาติที่แรกในญี่ปุ่น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง International City เป็นเมืองแห่งแฟชั่นของญี่ปุ่นเมืองหนึ่งที่คงถูกใจนักช็อปหลายคน สำหรับคนที่ชอบแฟชั่นก็ไม่ควรพลาด Kobe Fashion Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เจาะลึกเรื่องแฟชั่นแห่งแรกของญี่ปุ่นภายในอาคารรูปจานบินมีโมเดลจัดแสดงวิวัฒนาการการแต่งกายของมนุษย์และมีสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องสมุดบนชั้น 3 เปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าไปหาข้อมูลได้อย่างเสรี และ Orbis Hall โถงกว้างเพื่อจัดนิทรรศการ คอนเสิร์ต หรือแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาในราคาพิเศษ และเพียงเดินไปอีกแค่ 200-300 เมตร จะเจอกับ Kobe Fashion Mart (KFM) ที่นอกจากจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์แล้ว ยังมีส่วนสำหรับการคุยธุรกิจเรื่องแฟชั่น มีคนบอกว่า “ถ้าไปปารีสไม่ได้ ก็มาที่นี่แทน” ภายในแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ที่มีรูปแบบและดีไซน์ รวมทั้งร้านเสื้อผ้าหลากสไตล์ ร้านรองเท้า ร้านกระเป๋า ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านสะดวกซื้อ ทั้งในและนอกประเทศกว่า 85 ร้าน และนอกจากจะมีแหล่งช็อปที่มากมายขึ้นชื่อแล้ว ยังมีอาหารที่ขึ้นชื่ออีกเช่นกัน และเป็นที่คุ้นหูกัน นั่นก็คือ เนื้อโกเบ หรือ โกเบกิว ชื่อเสียงในด้านรสชาติของมันนุ่มและไขมันที่ดี เป็นเนื้อหินอ่อน เนื้อวัวโกเบสามารถเตรียมเป็นสเต็ก, Sukiyaki , Shabu Shabu , ซาซิมิ , เทปันยากิ และอื่น ๆได้

คันไซเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมทั้งมีภาษา วัฒนธรรม ธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งแหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจมาก ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็นครัวของประเทศแล้วก็ไม่ควรที่จะพลาดกันนะคะ ยังไงๆก็อยากจะขอฝากและขอแนะนำภูมิภาคนี้ด้วยนะคะ

ภาษาไทย ข้อมูลของการท่องเที่ยวในโอซาก้า

Travel guide in Kyoto

Travek guide in Kansai

หม้อความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น nipponnotsubo にっぽんの壷

右上大型広告
Custom Search
Copyright © 2011 Nipponnotsubo.Inc.
All Right Reserved.
nipponnotsubo@gmail.com
nipponnotsubo@hotmail.com