นิปปอน โนะ ซึโบ๊ะ ไหความรู้ญี่ปุ่น
japan-image1
หน้าแรก ความบันเทิง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สังคม เทคโนโลยี แฟชั่น ธุรกิจ

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย จะมีผลเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้


fujisan

ภูเขาฟูจิ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น (3776 เมตร) ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การสหประชาชาติ ภายใต้ชื่อ"ฟูจิซัง - ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์และแรงบันดาลใจทางศิลปะ" เป็นมรดกโลกลำดับที่ 17 ของญี่ปุ่น

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้ “ภูเขาฟูจิ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจังหวัดยามานาชิ และจังหวัดชิซูโอกะ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นทางด้านวัตนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดั่งที่ปรากฏในภาพวาดคุอิโยะ

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีสถานที่ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัตนธรรมอยู่ 13 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 4 แห่ง ทำให้ ณ เวลานี้ ประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถึง 17 แห่งด้วยกัน

หม้อความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น nipponnotsubo にっぽんの壷Custom Search
Copyright © 2011 Nipponnotsubo.Inc.
All Right Reserved.
nipponnotsubo@gmail.com
nipponnotsubo@hotmail.com