นิปปอน โนะ ซึโบ๊ะ ไหความรู้ญี่ปุ่น
japan-image1
หน้าแรก ความบันเทิง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สังคม เทคโนโลยี แฟชั่น ธุรกิจ

นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการเข้าญี่ปุ่นในระยะสั้นแล้ว!


japan visa

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศอนุมัติการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศระยะสั้น สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นชั่วคราว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศนี้จะเริ่มขึ้นในฤดูร้อนที่จะถึง โดยชาวไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าจากทางสถานทูตก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นในระยะสั้น การยกเว้นวีซ่านี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวไทยในญี่ปุ่นปีที่แล้วนั้นมีประมาณ 260,000 ราย และคาดว่าในปีนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 300,000 รายเนื่องจากการลดค่าลงของเงินเยน การยกเว้นวีซ่านี้จะช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียเพิ่มขึ้น

สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

หม้อความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น nipponnotsubo にっぽんの壷Custom Search
Copyright © 2011 Nipponnotsubo.Inc.
All Right Reserved.
nipponnotsubo@gmail.com
nipponnotsubo@hotmail.com