นิปปอน โนะ ซึโบ๊ะ ไหความรู้ญี่ปุ่น
japan-image1
หน้าแรก ความบันเทิง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สังคม เทคโนโลยี แฟชั่น ธุรกิจ

ยอดเงินบริจาคให้กับญี่ปุ่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ประเทศไทยอันดับที่ 3!

arigato

สภากาชาดญี่ปุ่น ได้รับเงินบริจาคจากหลายประเทศทั่วโลก เมื่อครั้นเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ โดยรวบรวมยอดได้ดังนี้ อันดับที่ 1 สหรัฐอเมริกา บริจาค 85,660,521 ล้านบาท อันดับที่ 2 ไต้หวัน บริจาค 83,684,211 ล้านบาท อันดับที่ 3 ไทย บริจาค 58,837,372 ล้านบาท อันดับที่ 4 โอมาน บริจาค 30,762,875 ล้านบาท อันดับที่ 5 จีน บริจาค 26,284,911 ล้านบาท

อันดับที่ 6 แอลจีเรีย อันดับที่ 7 อังกฤษ อันดับที่ 8 เวียดนาม อันดับที่ 9 ฮ่องกง อันดับที่ 10 ฝรั่งเศส ส่วนเกลาหลีใต้อยู่อันดับที่ 24

ทางเราได้คัดมาถึงอันดับที่ 30 ตามข้างล่างนี้

ยอดเงินบริจาคของแต่ละประเทศ (ประเทศ . ภูมิภาค)

donation

หม้อความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น nipponnotsubo にっぽんの壷Custom Search
Copyright © 2011 Nipponnotsubo.Inc.
All Right Reserved.
nipponnotsubo@gmail.com
nipponnotsubo@hotmail.com