นิปปอน โนะ ซึโบ๊ะ ไหความรู้ญี่ปุ่น
japan-image1
หน้าแรก ความบันเทิง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สังคม เทคโนโลยี แฟชั่น ธุรกิจ

ข้อมูลเกสเฮาส์ที่ญี่ปุ่น เกสเฮาส์ในเขตไอริน โอซาก้าและในเกียวโต


takizawa

ที่พักแรมเขตไอริน ในโอซาก้าเป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองแรงงาน กล่าวก็คือ ที่นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอาศัยอยู่มานานหลายสิบปีแล้ว จากหนังสือพิมพ์อาซาฮีเมื่อเดือนสิงหาคม 2007ก็มีเรื่องเกี่ยวกับที่พักแรม นักบริหารหนุ่มผู้เคยมีประสบการณ์เป็นนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์พูดว่า จะทำให้เขตไอรินเป็นเหมือนเมืองแบ็คแพ็คเกอร์อย่างแถวตรอกข้าวสารในเมืองไทย หนังสือพิมพ์เกียวโตฉบับเมื่อเดือนมกราคม 2009 ได้มีหัวข้อเรื่องการเปิดหน่วยงานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตไอริน แน่นอนว่าที่นี่ในระยะเวลาหลายปี บริเวณใกล้ๆนี้ได้ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น นิตยสารG-diary ฉบับเดือนตุลาคม 2004 มีรายงานข่าวพิเศษว่าเมืองซานย่าในโตเกียวก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเมืองแบ็คแพ็คเกอร์แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจน

 

ที่ญี่ปุ่น เกสเฮาส์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นยังมีน้อย อย่างเช่น ในหนังสือไกด์บุ๊คที่รวบรวมข้อมูลที่พักในญี่ปุ่นไว้ แต่สถานที่พักหรือเกสเฮาส์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมารวมตัวกันในตอนนี้ก็คือ เกียวโต โอซาก้าและโตเกียว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเกียวโตเป็นเมืองที่มีเกสเฮาส์เยอะเป็นพิเศษ ผู้บริหารเกสเฮาส์ส่วนใหญ่ในไอรินคือผู้ที่เคยมีประสบการณ์เป็นแบ็คแพ็คเกอร์มาก่อน เลยทำให้เข้าใจในการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็ค

 

หม้อความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น nipponnotsubo にっぽんの壷Custom Search
Copyright © 2011 Nipponnotsubo.Inc.
All Right Reserved.
nipponnotsubo@gmail.com
nipponnotsubo@hotmail.com